Usein kysyttyä Nordea Pankki Suomi Oyj ja perustayritys.fi solmivat jatkosopimuksen

Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Perusta Yritys Suomi Oy:n yhteistyön jatkuminen virallistettiin 1.10.2010. kirjallisella yhteistyösopimuksella. Samoin kuin IF:llä, sopimus on jatkoa pilotointivaiheelle, jona aikana perustayritys.fi –palvelua rakennettiin ja koekäytettiin. Nordea oli merkittävällä ajallisella ja rahallisella panoksella rakentamassa palvelua pilotointivaiheen aikana. Erityisesti pankkiliittymään ja perustamisvaiheen pankkirutiinien kehittämisessä Nordean panos oli kiitettävää. Hyödyn pankille ovat palvelun käytöstä niin ilmeiset, että yhteistyötä päätettiin jatkaa.