TILASTOJEN VAPAUTUESSA TEM TOIMIALAPALVELUN JA PERUSTAYRITYS.FI –PALVELUN YHTEISTYÖ TULEE SYVENEMÄÄN

Yritystoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon perusta on luotettava ja ajankohtainen tieto. Työ- ja elinkeinoministeriön Toimiala Online –tietopalvelu tarjoaa viimeisintä tietoa yritysten ja niiden liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä ennusteista valtakunnallisesti että alueellisesti. TEM on kehittänyt eri tiedontuottajien kanssa Toimiala Online –tietopalvelua käyttäjien tarpeita ajatellen. TEM:ssä on päätetty, että Tilastokeskuksen laaja toimipaikka-aineisto sekä Finnveran tilinpäätöstiedot avataan verkkoon ja ovat nyt vapaasti saatavana. Lisäksi vapaaseen käyttöön ovat tulossa kattavat lyhyen aikavälin ennustetiedot. Tämä uudistus mahdollistaa TEM toimialapalvelun ja perustayritys.fi –palvelun entistä syvemmän yhteistyön.