SYT mukaan perustayritys.fi-palveluun

Perustayritys.fi ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä palvelussa on mahdollista liittyä SYT-kassaan.

Tiesitkö, että yrittäjät voivat kuulua palkansaajien tapaan työttömyyskassaan ja saada työttömäksi jäätyään ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa? Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton jäsenyys ei kuitenkaan takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa. Muutoin kokonaan työttömäksi jäävä yrittäjä joutuu tyytymään Kelan maksamaan peruspäivärahaan, joka on usein ansiosidonnaista päivärahaa pienempi.

Jokaisen yrittäjän kannattaakin kuulua SYT-kassaan. Yritystoiminnan päättymiseen voivat johtaa monet ulkoiset tekijät, kuten kilpailutilanteen äkilliset muutokset, talouden alamäet, yrittäjän tapaturmat ja sairastumiset jne. Yrittäjä voi myös vapaaehtoisesti lopettaa yritystoiminnan.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT) kannattaa liittyä mahdollisimman pian yrittäjyyden alettua. Jos kuulut palkansaajakassaan kannattaa sinun vaihtaa palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kuukauden kuluessa yritystoimintasi alkamisesta. Näin oikeutesi ansiopäivärahaan säilyy parhaiten ilman katkoksia. Voit liittyä SYT-kassaan perustayritys.fi-palvelussa Palvelut-välilehdellä.