Veritas Pensionförsäkring

Veritas är din dynamiska medspelare i arbetspensionsfrågor-

Veritas har specialiserat sig på personlig betjäning särskilt för små och medelstora företag.

Utöver de lagstadgade FöPL- och ArPL-försäkringarna erbjuder vi dig också nyttig rådgivning, verktyg för utvecklingen av välbefinnande i arbetet, yrkesinriktad rehabilitering samt vid behov finansiering.

Smidighet, snabbhet och sakkunskap är hörnstenarna i vår kundbetjäning. Hos oss får du en egen namngiven försäkringsrådgivare som hjälper dig med skötseln av dina försäkringar.

Vi anpassar ditt försäkringsskydd till dina behov med 100 års erfarenhet.