Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och deras svar

Myndigheterna saknar tyvärr ännu tekniska möjligheter att motta uppgifter om grundande elektroniskt. En lösning håller på att byggas upp och i framtiden kommer även detta att vara möjligt. Till dess måsta dokumenten ännu skrivas ut och undertecknas som förut.

En ny användare som registrerat sig till tjänsten får ett e-postmeddelande, där man kan se lösenordet och det användarnamn användaren valt. Ibland råkar ditt meddelande om registrering i mappen för skräppost. Om meddelandet inte kommer och du inte hittar det bland din skäppost, var vänlig kontakta tunnustilaus@perustayritys.fi, så ordnar vi saken.

För att kunna logga in på tjänsten, måste man först trycka på bekräftelselänken i registreringse-posten. När man trycker på länken, aktiveras användarkontot. Om länken i e-posten inte är aktiv, kan du kopiera adressen till din webbläsare.

Perustayritys.fi är en teknisk tjänst för att bilda ett företag. Om du behöver företagsrådgivning, lönar det sig att vända sig till närmaste Nyföretagarcentral.

Banken skriver ut alla dokument åt dig och du får också ett kvitto över erlagd hanteringsavgift från PRH, samt i fråga om aktiebolag, även ett kvitto över betalt aktiekapital. Skicka de undertecknade dokumenten i original och be banken ge dig egna kopior på alla papper.

Användningen av denna tjänst är kostnadsfri, men kostnaderna för att starta ett företag måste alltid göras, till exempel företagets registreringsavgift till myndigheterna.

Kostnaderna för tjänsten betalas av de tjänsteproducenter som deltar, det vill säga banker, försäkringsbolag och andra företag. Därför kostar tjänsten inte något för företagsgrundaren.

Tjänsten är lika tillförlitlig som de finländska banker och försäkringsbolag som erbjuder sina tjänster i systemet.

Jo. Knappast klarar sig något företag utan bankkonto, så det är praktiskt att öppna kontot genast då företaget grundas.

Perustayritys.fi -tjänsten har inte uteslutit några tjänsteproducenter, utan har förhandlat och förhandlar med alla om att de ska ansluta sig. Alla tjänsteproducenter förhåller sig dock inte på samma sätt till nya tjänster och en del har en långvarigare beslutsprocess än andra. Antalet banker och försäkringsbolag ökar dock hela tiden. Om din bank eller ditt försäkringsbolag inte ännu är med, kan du utnyttja de tjänsteleverantörer som nu är med och grunda företaget. Om du inte är nöjd, kan du alltid senare återgå till din gamla bank eller ditt gamla försäkringsbolag. Det är många gånger till fördel att ett företag har konton i åtminstone ett par banker. Det är naturligtvis också ett alternativ att du grundar företaget på det traditionella sättet.

I tjänsten kan man göra upp etableringsdokumenten för enskild näringsidkare och aktiebolag. Öppet bolag, Kommanditbolag och Andelslag har lämnats till framtida versioner på grund av att de är så sällsynta och mångfacetterade.

Nej. Man kan nog äga ett aktiebolag helt ensam, men man kan inte bilda det ensam. Lagen kräver alltid minst två personer. Det är vanligt att huvudaktieägaren eller den, som ensam äger alla aktier, är styrelsens ordförande. Förutom honom/henne ska det anmälas en ersättare i styrelsen. Om du alltså vill bilda ett aktiebolag ensam, behöver du dessutom en person som ersättare i styrelsen. Om ni är två stiftare, ska den ena vara ersättare eller så kan man som ersättare anmäla en tredje person. Se de olika minimisammansättningarna här:

 

Styrelsens minimisammansättningar är följande:

1 ledamot + 1 ersättare = 2 olika personer

1 ordförande + 1 ersättare = 2 olika personer

1 ordförande + 1 ledamot + 1 ersättare = 3 olika personer

1 ordförande + 1 ledamot + 1 ledamot = 3 olika personer