Startpenning

Om du ansöker om startpenning, gör det först och skaffa beslutet innan du grundar och inleder affärsverksamheten! Startpeng söks hos arbets- och näringsbyrån, som fattar beslut om startpeng.

 

Startpeng - ett stöd för en blivande företagare (mol.fi)

Elektronisk ansökan om startpeng (mol.fi)

 

 

 


Registrera dig