POP Banken

Välkommen som kund i POP Banken!

POP Bankens rötter tränger djupt i den finländska företagsverksamheten. Vi vill erbjuda våra företagskunder möjligheter att växa och utvecklas genom att tillhandahålla effektiva och kostnadsbesparande banktjänster. När du har POP Banken till partner är det lätt att inrikta sig på det väsentliga!

Som kund i POP Banken har du tjänster till ditt förfogande som är förmånliga, moderna och möter just dina och ditt företags behov. Hos oss behöver du inte nöja dig med en färdig paketlösning utan din servicehelhet byggs i samråd med dig för att betjäna ditt företag i betalningsrörelse-, finansierings-, riskhanterings- och andra frågor. I POP Banken får du även enligt undersökning Finlands bästa betjäning!