Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Försäkra dig själv
Pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) tryggar ditt och din familjs liv. FöPL-försäkringen hjälper, om du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller är föräldraledig. Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Du kan dra av avgifterna i din personliga eller ditt företags beskattning.

Varför Ilmarinen?
I Ilmarinen är dina pensionspengar i säkert förvar. På lång sikt och under de senaste åren har Ilmarinen lyckats bäst med att placera pensionstillgångarna av alla pensionsbolagen. Utöver ditt pensionsskydd ordnar Ilmarinen även avgiftsfri praktisk utbildning för sina företagarkunder runt om i Finland.

Rabatten för nyetablerade företagare är –22%
Teckna en försäkring inom ett halvt år från det att din verksamhet har stabiliserats eller du övergår till att bli företagare på heltid.