Företagarna i Finland

Företagarna i Finland arbetar aktivt för att påverka beslutsfattandet i näringslivspolitiska frågor. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag. Vår röst hörs och vi uppnår resultat som Finlands största företagarorganisation.

Företagarna i Finland (FiF) ger också medlemsservice på svenska. Av organisationens drygt 115 000 medlemsföretag är 3 000 svenskregistrerade i medlemsregistret.