Affärsplan

Notera och bli framgångsrik!

Innan du grundar ditt företag är det bra att skapa en affärsplan. Affärsplanen är företagets handbok, som behövs för inledande av en framgångsrik företagsverksamhet. Handboken ger vägledning i systematisk planering av verksamheten och lönsamheten i det nya företaget.

Här är ett exempel:
Uusyrityskeskus Wäläkky (Material på finska)