Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Försäkra dig själv
Pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) tryggar ditt och din familjs liv. FöPL-försäkringen hjälper, om du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller är föräldraledig. Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Du kan dra av avgifterna i din personliga eller ditt företags beskattning.

Varför Ilmarinen?
I Ilmarinen är dina pensionspengar i säkert förvar. På lång sikt och under de senaste åren har Ilmarinen lyckats bäst med att placera pensionstillgångarna av alla pensionsbolagen. Utöver ditt pensionsskydd ordnar Ilmarinen även avgiftsfri praktisk utbildning för sina företagarkunder runt om i Finland.

Rabatten för nyetablerade företagare är –22%
Teckna en försäkring inom ett halvt år från det att din verksamhet har stabiliserats eller du övergår till att bli företagare på heltid.

Företagarna i Finland

Företagarna i Finland arbetar aktivt för att påverka beslutsfattandet i näringslivspolitiska frågor. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag. Vår röst hörs och vi uppnår resultat som Finlands största företagarorganisation.

Företagarna i Finland (FiF) ger också medlemsservice på svenska. Av organisationens drygt 115 000 medlemsföretag är 3 000 svenskregistrerade i medlemsregistret.

SYT Kassan

SYT-kassan är en självständig arbetslöshetskassa som grundats av finländska företagare 1995. Kassans mål är att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Som medlem i SYT-kassan har man möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Veritas Pensionförsäkring

Veritas är din dynamiska medspelare i arbetspensionsfrågor-

Veritas har specialiserat sig på personlig betjäning särskilt för små och medelstora företag.

Utöver de lagstadgade FöPL- och ArPL-försäkringarna erbjuder vi dig också nyttig rådgivning, verktyg för utvecklingen av välbefinnande i arbetet, yrkesinriktad rehabilitering samt vid behov finansiering.

Smidighet, snabbhet och sakkunskap är hörnstenarna i vår kundbetjäning. Hos oss får du en egen namngiven försäkringsrådgivare som hjälper dig med skötseln av dina försäkringar.

Vi anpassar ditt försäkringsskydd till dina behov med 100 års erfarenhet.