Affärsplan

 

Innan du grundar ditt företag är det bra att skapa en affärsplan. Affärsplanen är företagets handbok, som behövs för inledande av en framgångsrik företagsverksamhet. Handboken ger vägledning i systematisk planering av verksamheten och lönsamheten i det nya företaget.

Här är ett exempel:

Uusyrityskeskus Wäläkky (Material på finska)

 


Registrera dig