ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty: 29.3.2010

1.Rekisterinpitäjä
Perustayritys fi Oy, Kauppiaskatu
9 b A, 20100 Turku
Puhelin 010 2864 000
Telefaksi 010 2864 001
www.perustayritys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:
Juha-Petteri Rantanen, 010 2864 002, Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku. Sähköpostiosoite: info@perustayritys.fi

3.Rekisterin nimi:
Perusta yritys -palvelun asiakasrekisteri.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
1) Perustamispalveluun liittyvien tiedotteiden, asiakaslehden, esiteiden, suoramainonnan, laskutuksen ja muiden asiakassuhteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.
2) Perustayritys -verkkopalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden perustamisilmoitusten ja yritystoimintaan liittyvien palveluiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

5.Rekisterin tietosisältö:
1) Yritystiedot, yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelin ja telefaksi numero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot. Yrityksen tai henkilön luovuttamat ja kysymät muut tiedot. Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot. Kampanja- ja tiedotetietojen historia.
2) Henkilötiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja henkilön luovuttamat muut tiedot. Kampanja- ja tiedotetietojen historia.
3) Verkkopalvelun rekisteri: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot tehdyistä kyselyistä ja kyselyihin vastaamisista palvelun kautta.

6.Säännönmukaiset tietolähteet:
1) Yrityksen ja henkilöstön tiedot ovat asiakkaan itse tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
2) Asiakkaan tiedot ovat henkilön itse tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
3) Asiakas on rekisteröitynyt www.perustayritys.fi-verkkopalvelun asiakkaaksi.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Palvelun tarkoituksena on luovuttaa asiakkaan tietoja eteenpäin. Asiakkaan antamat tiedot luovutetaan rekisteriviranomaisille ja asiakkaan valitsemille muille viranomaiselle sekä niille palveluntuottajille, joiden palvelun asiakas on aktivoinut tai joille asiakas on lähettänyt palvelupyynnön www.perustayritys.fi - verkkopalvelun kautta. Muille tietoja ei luovuteta.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet:
a) Manuaalinen aineisto: kansioituna lukollisessa kaapissa.
b) ATK:lle talletetut tiedot: - SQL tietokanta. Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Pääsy tietokantaan on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Kaikkiin tietoihin pääsee käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt. Asiakkaan yhteystietojen päivitykseen on oikeus koko Perustayritys fi Oy:n henkilökunnalla ja asiakaan valtuuttamalla asiantuntijalla, jolla käyttöoikeus verkkopalveluun. Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

11. Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.