Kehitysryhmän kokouksessa innostunut ilmapiiri

Perustayritys –palvelun kehitysryhmä (aiemmin ohjausryhmä) piti ensimmäisen kokouksensa juhlavissa puitteissa WTC:n Mannerheim-salissa 1.10.2010. Mukana olivat lähes kaikki kutsun saaneet tahot. Paikalla olivat edustettuina Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola-ryhmä, TEM, Kauppalehti Oy, IF Vahinkovakuutusyhtiö, PKT-säätiö, Verohallinto, Varma, Tapiola, ProAgria ry, Elisa, Lähivakuutus osk, Ilmarinen, Sekes ja Finnvera Oyj, joista valtaosalla on jo kirjallinen tai muu yhteistyösopimus palvelussa mukanaolosta. Loppujen kanssa sopimus neuvottelut viedään päätökseen lähiaikoina. Palveluun jo sitoutuneet tahot käyttivät puheenvuoronsa kukin tahoillaan, joissa tuotiin esiin motivaatioita olla mukana tuottamassa palvelukokonaisuutta. Kehitystyötä jatketaan nyt sopimuskumppaneiden kanssa ja seuraava suurempi kokous pidetään keväällä.